Eurogarden.si | Više od 40.000 proizvoda

Korištenje kolačića na web stranici

Što je kolačić?

Kolačić je mali dio podataka poslan s web mjesta i pohranjen u korisnikovom web pretraživanju dok korisnik pregledava web mjesto. Kada korisnik u budućnosti pregledava isto web mjesto, web mjesto može dohvatiti podatke pohranjene u kolačiću kako bi obavijestilo web mjesto o prethodnoj aktivnosti korisnika.

Kako koristimo kolačiće?

Posjet ovoj stranici mogao bi generirati sljedeće vrste kolačića.

Strogo potrebni kolačići

Ovi su kolačići neophodni kako bi vam omogućili kretanje po web mjestu i korištenje njegovih značajki, poput pristupa sigurnim dijelovima web stranice. Bez ovih kolačića ne mogu se pružiti usluge koje ste zatražili, poput košarica za kupnju ili e-naplate.

Kolačići djelovanja

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji koriste web stranicu, na primjer na koje stranice posjetitelji najčešće idu i ako s web stranica dobivaju poruke o pogrešci. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju objedinjene su i stoga anonimne. Koristi se samo za poboljšanje načina rada web mjesta.

Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići omogućuju web mjestu da pamti vaše odabire (poput vašeg korisničkog imena, jezika ili regije u kojoj se nalazite) i pružaju poboljšane, osobnije značajke. Na primjer, web stranica vam može pružiti lokalna vremenska izvješća ili prometne vijesti spremanjem u kolačić regije u kojoj se trenutno nalazite. Ovi se kolačići također mogu koristiti za pamćenje promjena koje ste napravili u veličini teksta, fontovima i ostalim dijelovima web stranica koje možete prilagoditi. Oni se također mogu koristiti za pružanje usluga koje ste zatražili, poput gledanja videozapisa ili komentiranja na blogu. Podaci koje ovi kolačići prikupljaju mogu biti anonimni i oni ne mogu pratiti vašu aktivnost pregledavanja na drugim web mjestima.

Kolačići za ciljanje i oglašavanje

Ovi se kolačići koriste za prikazivanje oglasa relevantnijih za vas i vaše interese. Također se koriste za ograničavanje broja prikaza oglasa, kao i za mjerenje učinkovitosti reklamne kampanje. Obično ih postavljaju oglašivačke mreže uz dopuštenje operatora web mjesta. Sjećaju se da ste posjetili web mjesto i te podatke dijele s drugim organizacijama, poput oglašivača. Često će kolačići za ciljanje ili oglašavanje biti povezani s funkcijama web mjesta koje pruža druga organizacija.

Upravljanje kolačićima

Kolačićima se može upravljati putem postavki web preglednika. Molimo pogledajte pomoć u pregledniku kako upravljati kolačićima.

Na ovoj stranici uvijek možete uključiti / isključiti kolačiće u stavci izbornika "Upravljanje kolačićima".

Upravljanje web stranicom

Ovom web stranicom upravlja:

Eurogarden d.o.o.

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

Website management

This website is managed by:

Eurogarden d.o.o.