Eurogarden.si | Več kot 40.000 izdelkov

Razpis za sofinanciranje graditev gozdnih prometnic

Razpis za sofinanciranje graditev gozdnih prometnic

Predviden čas branja 2 min
Petek, 07. Avgust

Od 10. avgusta je mogoče oddati vloge za prijavo na Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) za leto 2020. Cilj razpisa je povečanje odprtosti gozdov z gozdnimi cestami in vlakami, zmanjšanje stroškov spravila lesa in omogočanje učinkovitejšega trajnostnega gospodarjenja z gozdom.

Na razpisu je na voljo 6,4 milijona evrov. Višina sofinanciranja znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Upravičeni stroški so stroški v povezavi z gozdnimi vlakami in gozdnimi cestami. Do sofinanciranja oziroma povrnitve stroškov so upravičeni lastniki gozdov in agrarne skupnosti. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Posamezni upravičenec lahko pridobi največ 500.000 € podpore. Sredstva bodo prejeli tisti, ki bodo imeli najbolje ocenjene in popolne vloge. Pri tem se bodo upoštevali ekonomski, geografski in proizvodni (tehnični) vidiki ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Več informacij glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na spletnih straneh MKGP. Vlogo je potrebno vložiti v elektronski sistem od 10. avgusta do vključno 12. oktobra 2020, do 23:59.

Preberi še...

Spet se je namnožil lubadar

Spet se je namnožil lubadar

Na gozdarskem inštitutu Slovenije so ugotovili, da je v letu 2020 ponekod v Sloveniji prišlo do namnožitve osmerozobega ...
Razpis za nepovratna sredstva

Razpis za nepovratna sredstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 24. julija objavilo javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove ...
Ustrezna gozdarska oprema za varnost pri sečnji

Ustrezna gozdarska oprema za varnost pri sečnji

Gozdarji morajo pri delu v gozdu nujno uporabljati zaščitno opremo ter ustrezne pripomočke za delo. Ali veste, kakšna je ...