Eurogarden.si | Več kot 40.000 izdelkov

Spet se je namnožil lubadar

Spet se je namnožil lubadar

Na gozdarskem inštitutu Slovenije so ugotovili, da je v letu 2020 ponekod v Sloveniji prišlo do namnožitve osmerozobega ...
Razpis za nepovratna sredstva

Razpis za nepovratna sredstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 24. julija objavilo javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove ...
Razpis za sofinanciranje graditev gozdnih prometnic

Razpis za sofinanciranje graditev gozdnih prometnic

Od 10. avgusta je mogoče oddati vloge za prijavo na Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne ...
Ustrezna gozdarska oprema za varnost pri sečnji

Ustrezna gozdarska oprema za varnost pri sečnji

Gozdarji morajo pri delu v gozdu nujno uporabljati zaščitno opremo ter ustrezne pripomočke za delo. Ali veste, kakšna je ...
Dva razpisa za financiranje odprave škode v gozdovih in obnovo

Dva razpisa za financiranje odprave škode v gozdovih in obnovo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sredini julija objavilo dva javna razpisa za dela za odpravo ...