Eurogarden.si | Več kot 40.000 izdelkov

Razpis za sofinanciranje graditev gozdnih prometnic

Razpis za sofinanciranje graditev gozdnih prometnic

Predviden čas branja 2 min
Petek, 07. Avgust

Od 10. avgusta je mogoče oddati vloge za prijavo na Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) za leto 2020. Cilj razpisa je povečanje odprtosti gozdov z gozdnimi cestami in vlakami, zmanjšanje stroškov spravila lesa in omogočanje učinkovitejšega trajnostnega gospodarjenja z gozdom.

Na razpisu je na voljo 6,4 milijona evrov. Višina sofinanciranja znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Upravičeni stroški so stroški v povezavi z gozdnimi vlakami in gozdnimi cestami. Do sofinanciranja oziroma povrnitve stroškov so upravičeni lastniki gozdov in agrarne skupnosti. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Posamezni upravičenec lahko pridobi največ 500.000 € podpore. Sredstva bodo prejeli tisti, ki bodo imeli najbolje ocenjene in popolne vloge. Pri tem se bodo upoštevali ekonomski, geografski in proizvodni (tehnični) vidiki ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Več informacij glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na spletnih straneh MKGP. Vlogo je potrebno vložiti v elektronski sistem od 10. avgusta do vključno 12. oktobra 2020, do 23:59. 

Preberi še...

Kaj vse potrebujete za varno delo v gozdu?

Kaj vse potrebujete za varno delo v gozdu?

Varnost pri delu v gozdu je naloga vsakega gozdarja. Za varno delo v gozdu potrebujemo dobro in kvalitetno zaščitno ...
Kako pravilno vzdrževati motorno žago?

Kako pravilno vzdrževati motorno žago?

Redno vzdrževanje delovnih strojev in pripomočkov podaljša njihovo življenjsko dobo. Motorne žage pri tem niso nobena ...
Preprečite napad smrekovega lubadarja

Preprečite napad smrekovega lubadarja

Slovenija je z gozdovi izredno bogata dežela. Zato je izjemno pomembno, da to naravno dobrino varujemo in zanjo ...