Eurogarden.si | Več kot 40.000 izdelkov

Spet se je namnožil lubadar

Spet se je namnožil lubadar

Predviden čas branja 2 min
Petek, 21. Avgust

Na katerih lokacijah po Sloveniji?

Na gozdarskem inštitutu Slovenije so ugotovili, da je v letu 2020 ponekod v Sloveniji prišlo do namnožitve osmerozobega in šesterozobega smrekovega lubadarja. Narejena je bila raziskava, v kateri so ugotavljali, na katerih že obstoječih kontrolnih pasteh je prišlo do povečanja števila lubadarjev. Največji delež pasti z namnoženo populacijo so zaznali v gozdnogospodarskem območju (GGO) Maribor. Sledijo pa mu GGO Bled, GGO Kočevje in GGO Slovenj Gradec. V preostalih GGO je bil delež pasti z namnožitvijo lubadarjev manjši od 10 %. Na vseh lokacijah, kjer je bila zaznana namnožitev, pričakujejo napade smrekovih podlubnikov tudi na povsem zdravih smrekah. Zato je pomembno, da zagotovimo pravočasen posek in odvoz lesa, naseljenega s podlubniki, iz gozda.

Slikahttps://www.zdravgozd.si/prognoze_slika.ashx?id=92&velika=1

 

Lokacije, ker je bil presežen prag namnožitve

 

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije, www.zdravgozd.si

Preberi še...

Kaj vse potrebujete za varno delo v gozdu?

Kaj vse potrebujete za varno delo v gozdu?

Varnost pri delu v gozdu je naloga vsakega gozdarja. Za varno delo v gozdu potrebujemo dobro in kvalitetno zaščitno ...
Kako pravilno vzdrževati motorno žago?

Kako pravilno vzdrževati motorno žago?

Redno vzdrževanje delovnih strojev in pripomočkov podaljša njihovo življenjsko dobo. Motorne žage pri tem niso nobena ...
Preprečite napad smrekovega lubadarja

Preprečite napad smrekovega lubadarja

Slovenija je z gozdovi izredno bogata dežela. Zato je izjemno pomembno, da to naravno dobrino varujemo in zanjo ...