Eurogarden.si | Več kot 40.000 izdelkov

Kako prepoznati najpogostejšo bolezen v vinogradu?

Kako prepoznati najpogostejšo bolezen v vinogradu?

Predviden čas branja 4 min
Petek, 24. Julij

Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) je najpogostejša bolezen v slovenskih vinogradih. Bolezen napada v toplem in deževnem vremenu.

 

Kdaj se zgodi primarna in kdaj sekundarna okužba?

Primarne okužbe se začnejo, ko spore, ki prezimijo na tleh, napadejo liste. 

Ko poganjki dolgi vsaj 10 cm in pade najmanj 10 mm padavin ter temperatura v zadnjih 24 urah ne pade pod 10 °C. Ko spore okužujejo iz lista na list, govorimo o sekundarnih okužbah.

 

Kakšni so znaki okužbe?

Peronospora napada vse zelene dele rastline: cvetove, grozdne jagode, vitice, poganjke posebno pa listje. Odvisno od inkubacijske dobe, starosti lista in zračne vlage, so poškodbe vidne v obliki oljnih peg ali madežev nepravilnih oblik, rumene do rjave barve. Poškodbe so omejene z listnimi žilami. Sporulacija glive je vidna v obliki bele plesnive prevleke na spodnji strani lista. Ko je zračna vlaga blizu 80odstotkov, se pojavijo oljne pege, če pa zračna vlaga doseže mejo 100 odstotkov, bolezen izbruhne v obliki belih plesnivih prevlek. Močna okužba povzroči rjavenje in propadanje listja, lahko tudi izgubo listja sredi rastne sezone. Okužba se lahko pojavi tudi jeseni, a takrat zaradi nižjih temperatur ne povzroči pomembnejše škode. Rastni vršički postanejo zaradi napada glive najpjrej prevlečeni s plesnivo prevleko, nato pa porjavijo in se posušijo. Podobni simptomi so na kabrnkih, viticah, listnih pecljih. Posebno nevarna je peronospora, ko napade cvetove, saj lahko zaradi okužbe odpadejo ali se posušijo. Gliva napada tudi grozdne jagode (do voščenega oprha konec julija, začetek avgusta). Lahko pa do jagode okužba prodre skozi pecelj, ko je zelen in ima odprte listne reže. Takrat  grozdne jagode vijoličaste barve in na prerezu rjave. Jagode nato porjavijo in odpadejo oziroma odpadejo celi grozdi.

 

Poskrbimo za zaščito

To so vse dovolj zaskrbljujoči razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno trto obvarovati z ustreznimi fungicidi. Najbolj bomo učinkoviti s preprečevanjem primarnih okužb. Prva škrop­lje­nja opravimo s ši­ro­ko de­lu­jo­či­mi do­ti­kal­ni­mi fun­gi­ci­di. Škrop­lje­nja po­nav­lja­mo v pri­mer­nih raz­mi­kih gle­de na pri­rast vin­ske trte in vre­men­ske raz­me­re ter ob enem upoštevamo napotke svetovalne službe. Ko je možnost nastanka bo­lez­ni ve­lik in pri­rast mla­dik mo­čan, škropimo po­go­steje. Ta­krat je za va­ro­va­nje trte bo­lje upo­ra­bi­ti pri­prav­ke z del­no si­ste­mič­nim ali si­ste­mič­nim de­lo­va­njem. Oglasite se v naši apoteki, kjer vam bomo pomagali izbrati fitofarmacevtska sredstva.

Preberi še...

Katere pripomočke potrebujete za trgatev?

Katere pripomočke potrebujete za trgatev?

Septembra v vinogradih pobiramo sadove našega celoletnega dela. V kolikor vam toča ali ptice in bolezni niso uničili ...
Katere bolezni letos najbolj ogrožajo trto?

Katere bolezni letos najbolj ogrožajo trto?

Vinska trta je kljub svoji trdoživosti podvržena številnim boleznim. Zato smo za vas zbrali najboljše nasvete za ...
Poletna skrb za vinograd

Poletna skrb za vinograd

Tekom vročih poletnih mesecev je v vinogradih veliko dela. Pa veste, kaj vse morate postoriti, ga bo jeseni v sode ...