Eurogarden.si | Več kot 40.000 izdelkov

Objavljen je 3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Objavljen je 3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Predviden čas branja
Torek, 02. Marec

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 600.000 evrov, in sicer 300.000 evrov za fizične osebe ter 300.000 evrov za samostojne podjetnike, pravne osebe ter agrarne in pašne skupnost.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek - 26. 2. 2021 na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17, 18/18 in 3/21) v Uradnem listu RS št. 28/2021 objavilo 3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Z javnim razpisom je razpisanih do vključno 600.000 evrov, in sicer 300.000 evrov, ki so namenjeni fizičnim osebam in 300.000 evrov za samostojne podjetnike, pravne osebe ter agrarne in pašne skupnost.

Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v registru kmetijskih gospodarstev vpisana z grafično enoto rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vložitev vloge poteka od 15. 3. 2021 (od 9. ure) do objave zaprtja javnega razpisa.

Vir: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Preberi še...

Sadovnjak se prebuja

Sadovnjak se prebuja

Sadovnjak aprila zacveti v vseh barvah. Sadno drevje se prebuja, največjo nevarnost za letošnjo letino pa predstavlja ...
Bi sadili sadna drevesa oktobra?

Bi sadili sadna drevesa oktobra?

Ko pride oktober in z njim jesenski čas, obdobje hladnega in mrzlega vremena, se tudi drevesa počasi pripravljajo na ...
Pet glavnih opravil na zelenjavnem vrtu v avgustu

Pet glavnih opravil na zelenjavnem vrtu v avgustu

Avgusta dela na vrtu ne zmanjka. Poskrbeti moramo predvsem za zdravje in prehranjenost rastlin. Pomembno je zalivanje, ...